اخبار

تجلیل از دانش آموزان برتر طرح ایران یاراستان گیلان

از دانش آموزان برترمسابقات فرهنگی طرح ایران یاراستان گیلان تجلیل به عمل آمد

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛ برنامه تجلیل از برگزیده های مسابقات فرهنگی "طرح ایران یار" استان گیلان باحضور مسئول سازمان بسیج کارگری ومسئول سازمان بسیج دانش آموزی این استان ،فرمانده حوزه کارگری شهرستان رشت،مسئول فرهنگی سازمان بسیج کارگری وسازمان بسیج دانش آموزی استان ،دردبیرستان دخترانه شهید اسماعیل زورمند مسکن مهر شهرستان رشت برگزارگردید.دراین مراسم،دانش آموزان ضمن ارائه سرود،نمایشگاه آثارمنتخب مسابقات فرهنگی رانیز دایرنمودندودرپایان از دانش آموزان منتخب مسابقه ایران یار این دبیرستان توسط مسئولین حاضرتجلیل به عمل آمد.به گزارش این خبرنگاری درراستای مسابقه فرهنگی تعداد318 اثردرمسابقه فرهنگی طرح ایران یار درگیلان جمع آوری شدکه باتوافق سازمان بسیج دانش آموزی استان به 80 نفر دانش آموز دارای اثر برتر هدایایی از محصولات ایرانی اهداءخواهدشد..
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید