اخبار

از برنامه های هفته کارگر و روز بزرگداشت بسیج کارگری

دیدار جامعه کارگری استان با آیت الله قربانی نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان

 جامعه کارگری استان با آیت الله قربانی نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان دیدار نمودند و ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل که زمینه بسیار خوبی و اجرایی در استان به دلیل حاصل خیز بودن دارد می توان به خوبی به آن رسید و توصیه به مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و همه جامعه کارگری که با مدیریت مناسب بتوانیم پایه های اقتصاد مقاومتی را در گیلان عملیاتی نماییم./

اضافه کردن دیدگاه جدید