اخبار

درگفتگو خبری با دکتر دلخوش مطرح شد;

ازسرمایه گذاران داخلی خصوصا استانی استفاده نمیشود وتا مادامی که چنین دیدگاهی در استان باشد ما پیشرفتی نمی کنیم:

دکتر دلخوش نماینده مجلس وعضو هیات ریسه کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که از سرمایه گذارن داخلی خصوصا استانی استفاده نمی شود وتا مادامی که چنین دیگاهی در استان ما پیشرفتی نخواهیم کرد:

اقای مهندس دلخوش نماینده محترم مجلس وعضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال خبرنگار بسیج ،مبنی براینکه مهمترین مشکل رکود استان چیست وراهکارهای برون رفت ان چی میباشد،اظهار داشت که ازسرمایه گذاران داخلی خصوصا استانی استفاده نمیشود وتا مادامی که چنین دیدگاهی در استان باشد ما پیشرفتی نمی کنیم     بلکه به عقب هم بر خواهیم گشت.ایشان در ادامه صحبتهایشان خواستار نزدیکی مسولان استان ونمایندگان مجلس شورای دراستان گیلان جهت مطالبات استانی ازمسولین را خواستارشدند

اضافه کردن دیدگاه جدید