اخبار

اخبار صنعتی و تولیدی استان گیلان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و هیئت رئیسه شورای عالی بسیج کارگری استان گیلان:

 اقتصاد مقاومتی مهمترین و اصلی ترین موضوعی را که دنبال می کند درون زا بودن و برون گرا بودن آن است . درون زا بودن از این حیث که بتواند موضوعات و مشکلات را درون سیستم حل کند و برون گرا بودن از این نظر که نگاه به برون سیستم داشته باشد و آنچه که عرضه می کند را در بازارهای رقابتی به فروش برساند . مهندس لاهوتی اشکوری همچنان خاطرنشان کرد صنایع کوچک و متوسط استان با در نظر گرفتن این دو مبحث مهم اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند تا به رونق اقتصادی جامعه کمک نمایند.

اضافه کردن دیدگاه جدید