اخبار

اخبار اقتصادی و صنعتی استان گیلان

ابتدا باید سیمان تولیدی داخل استان مصرف شود

 استاندار گیلان در 17 آذر ماه با حضور در محل کارخانه سیمان خزر لوشان به بررسی مشکلات شهر لوشان و این کارخانه برداخت.

دکتر نجفی در خصوص مشکلات کارخانه سیمان لوشان و سیمان خزر نیز گفت : ابتدا باید سیمان داخل استان مصرف گردد و سپس در صورت نیاز از استان های دیگر وارد شود و برای توسعه این بخش باید از صدور بارنامه های مخدوش منجر به ورود بیش از نیاز سیمان از استان های دیگر می گردد جلوگیری شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید