اخبار

اجرای برنامه های هفته حجاب و عفاف

برنامه های متنوعی به مناسبت هفته حجاب و عفاف برگزار گردید و از خواهران کارگر بسیجی تجلیل بعمل آمد.

 به مناسبت هفته حجاب و عفاف برنامه های متنوعی در سطح استان و شهرستان رشت  برگزار گردید و از بسیاری از خواهران کارگر بسیجی تجلیل بعمل آمد. بخشی از برنامه های اجرا شده عبارتند از1- همایش، کارگاه و نمایشگاه حجاب و عفاف در اداره کل تعاون2-همایش تجلیل از زنان کارگر در هلال احمر لاهیجان3- همایش تجلیل از زنان کارگر در شرکت سبحان دارو4- همایش تجلیل از زنان کارگردر مجتمع دخانیات5- همایش تجلیل از زنان کارگر در شرکتهای ایران پوپلین، پارس خزر، ایران برک و جنگل شفارود6-همایش تجلیل از زنان کارگر بازنشسته و با حجاب و عفاف در سالن همایش خانه کارگر توسط تشکل های کارگری و بسیار برنامه های متنوع دیگر در سطح حوزه ها و پایگاههای بسیج کارگری برگزار گردید.  

اضافه کردن دیدگاه جدید