30 فروردين 1395 - 02:32
 یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی مقاومتی استقلال اقتصادی است وقتی استقلال داشته با شیم  راه های نفوذ بسته می شوند./
30 فروردين 1395 - 02:22
 مهندس ایزددوست ، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: توجه به تولیدات داخلی می تواند ما را در جهت رسیدن به نگاه مقام معظم رهبری نزدیک کند ، نقش کارگر در تولید و کار بسیار تاثیر گذار است . در...