1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس استان گیلان؛این سازمان به مناسبت روز جهانی قدس شریف در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، بیانیه ای...
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس استان گیلان؛جلسه هماهنگی برنامه های هفته کارگرباحضور فرمانده حوزه بسیج کارگری در اداره تعاون...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس استان گیلان؛با حضور فرمانده سپاه ناحیه، فرمانده حوزه بسیج کارگری واصناف،رئیس اداره تعاون،...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان