1
2
3
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان، دومین جلسه فصلی بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانهای استان گیلان در روز...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان، مراسم تودیع ومعارفه مسئولیت سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان باحضور جمعی از مسئولین...
موج گسترش بازگشت به عفاف و حجاب درایران و جهان که یکی از برکات تردید ناپذیر انقلاب اسلامی ایران است.زنان خسته از فرهنگ برهنگی و سرخورده ازسیاست...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان