1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان وبه نقل از خبرگزاری تسنیم گیلان محمدرسول سماکچی، رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان گیلان ورئیس هیئت...
مهندس " محمدرسول سماکچی " یکی از چهره های شناخته شده درحوزه مدیریت اقتصادی وعرصه کاروتولید استان گیلان می باشد.وی متولد۱۳۳۰ شهرستان رشت بوده وتحصیلات...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کارگروروز بسیج کارگری، جامعه کار وکارگری استان گیلان متشکل از؛سرهنگ پاسدار"بهرام...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

آخرین اخبار