1
2
3
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان، مراسم تودیع ومعارفه مسئولیت سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان باحضور جمعی از مسئولین...
موج گسترش بازگشت به عفاف و حجاب درایران و جهان که یکی از برکات تردید ناپذیر انقلاب اسلامی ایران است.زنان خسته از فرهنگ برهنگی و سرخورده ازسیاست...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان وبه نقل از سرویس بسیج کارگری خبرگزاری بسیج از رشت، بهرام صدیقی مسئول این سازمان صبح...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان