14 مرداد 1398 - 10:29
سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری" مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان
بازدید از شرکت ایران برک
مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان وهیئت همراه در تاریخ 1398/04/30از شرکت "ایران برک" شهرستان رشت بازدید به عمل آوردند.
09 مرداد 1398 - 02:17
بازدید ازشرکت نساجی پوشش شهرستان رشت توسط مسئول جدید سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان وهیئت همراه
سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری"مسئول جدید سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان وهیئت همراه ایشان ضمن برگزاری جلسه در روز سه شنبه 1398/05/08در شرکت نساجی پوشش شهرستان رشت ،از این شرکت بازدید به عمل آوردند.
05 تير 1398 - 11:39
تودیع ومعارف مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان
02 تير 1398 - 02:02
بیانیه به مناسبت هفته عفاف و حجاب
سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به مناسبت هفته عفاف و حجاب بیانیه صادرکرد.
25 خرداد 1398 - 01:47
اجرای شیفت ایثار در پایگاه‌های کارگری گیلان
مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان گفت: طرح "شیفت ایثار"امسال در ۷۰ پایگاه کارگری استان گیلان اجرا می‌شود
22 خرداد 1398 - 02:05
اولین حلقه مربیان صالحین سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان تشکیل گردید.
23 ارديبهشت 1398 - 11:53
مصاحبه خبرنگار8 دی بارئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری
07 ارديبهشت 1398 - 11:12
حضورکارگران بسیجی ومسئولین استانی درنماز جمعه شهرستان رشت
05 ارديبهشت 1398 - 12:36
اجرای مراسم غبار روبی وگلباران گلزارشهدای رشت
اجرای مراسم غبارروبی وگلباران گلزارشهدای شهرستان رشت

صفحات