19 بهمن 1398 - 09:10
برگزاری جشن چهل ویکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران درشهرستان رشت ـ استان گیلان
برگزاری جشن چهل ویکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران باهمکاری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان وسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان
جشن چهل ویکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران باهمکاری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان وسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان در سالن همایش بانک صادرات شهرستان رشت برگزار گردید.
07 مهر 1398 - 09:40
دیدار باخانواده شهیدسیدمنصورمیرحسینی
مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه گیلان وجمعی ازمدیران این استان درصبح روزشنبه1398/07/06باخانواده شهیدسیدمنصورمیرحسینی دیدارکردند.
06 مهر 1398 - 02:13
برگزاری صبحگاه مشترک کارگران بسیجی شهرستان رشت به مناسبت هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترکی بین بسیجیان کارگران شهرستان رشت باحضورجمعی ازفرماندهان و مسئولین سپاه قدس گیلان درتاریخ 98/07/04 درمجتمع دخانیات رشت برگزار گردید.
06 مهر 1398 - 02:11
برگزاری صبح گاه مشترک کارگران بسیجی شهرستان رشت به مناسبت هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترکی بین بسیجیان کارگران شهرستان رشت باحضورجمعی ازفرماندهان و مسئولین سپاه قدس گیلان درتاریخ 98/07/04 درمجتمع دخانیات رشت برگزار گردید.
20 شهريور 1398 - 11:28
سومین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان
میسون جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درسازمان صنعت،معدن وتجارت استان برگزارگردید.
16 شهريور 1398 - 10:49
بازدیداز شرکت دخانیات استان گیلان
مسئول سازمان بسسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به همراه هیئت همراه خود درصبح روز چهارشنبه 1398/06/13 از شرکت دخانیات استان گیلان بازدید به عمل آوردند.
13 شهريور 1398 - 01:39
چهارمین جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری سپاه قدس گیلان98.6.12
برگزاری چهارمین جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری گیلان
چهارمین جلسه سازمان بسیج کارگران وکارخانجات گیلان بافرماندهان حوزه های این سازمان در صبح روز سه شنبه 1398/06/12تشکیل گردید.
13 شهريور 1398 - 12:56
سرکشی از شرکت دامپروری سپیدرود رشت
جمعی از مسئولین سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس در صبح روز 1398/06/10 از شرکت دامپروری سپیدرودشهرستان رشت بازدید وسرکشی نمودند
20 مرداد 1398 - 12:16
جلسه هماهنگی اقشاربسیج سپاه قدس گیلان
جلسه هماهنگی اقشاربسیج درروز شنبه 1398/05/19باحضور جانشین محترم فرماندهی سپاه قدس گیلان درامور اقشاربسیج ومتخصصین در سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس برگزارگردید.
14 مرداد 1398 - 11:20
جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانهای استان گیلان
مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان در روز یکشنبه 1398/05/13 در راستای اجرای برنامه های ابلاغی سازمان با فرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانهای استان گیلان برگزارنمود.

صفحات