21 بهمن 1398 - 11:51
شرکت بسیجیان کارگری در نمازجمعه شهرستان رشت
21 بهمن 1398 - 10:51
اجرای برنامه سفیران تولید باموضوع طرح حاتم در سراسراستان گیلان
برنامه سفیران تولید باموضوع طرح حاتم(حمایت از تولید ملی) همزمان باکشور درسراسر استان گیلان توسط حوزه های بسیج کارگری شهرستانها اجرا گردید.
19 بهمن 1398 - 09:10
برگزاری جشن چهل ویکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران درشهرستان رشت ـ استان گیلان
برگزاری جشن چهل ویکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران باهمکاری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان وسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان
جشن چهل ویکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران باهمکاری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان وسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان در سالن همایش بانک صادرات شهرستان رشت برگزار گردید.
07 مهر 1398 - 09:40
دیدار باخانواده شهیدسیدمنصورمیرحسینی
مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه گیلان وجمعی ازمدیران این استان درصبح روزشنبه1398/07/06باخانواده شهیدسیدمنصورمیرحسینی دیدارکردند.
06 مهر 1398 - 02:13
برگزاری صبحگاه مشترک کارگران بسیجی شهرستان رشت به مناسبت هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترکی بین بسیجیان کارگران شهرستان رشت باحضورجمعی ازفرماندهان و مسئولین سپاه قدس گیلان درتاریخ 98/07/04 درمجتمع دخانیات رشت برگزار گردید.
06 مهر 1398 - 02:11
برگزاری صبح گاه مشترک کارگران بسیجی شهرستان رشت به مناسبت هفته دفاع مقدس
صبحگاه مشترکی بین بسیجیان کارگران شهرستان رشت باحضورجمعی ازفرماندهان و مسئولین سپاه قدس گیلان درتاریخ 98/07/04 درمجتمع دخانیات رشت برگزار گردید.
20 شهريور 1398 - 11:28
سومین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان
میسون جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درسازمان صنعت،معدن وتجارت استان برگزارگردید.
16 شهريور 1398 - 10:49
بازدیداز شرکت دخانیات استان گیلان
مسئول سازمان بسسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به همراه هیئت همراه خود درصبح روز چهارشنبه 1398/06/13 از شرکت دخانیات استان گیلان بازدید به عمل آوردند.

صفحات

آخرین اخبار