1
2
3
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛جلسه هماهنگی درجهت اجرای برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگردر صبح روز دوشنبه 1401/01/...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛جلسه رایزنی درجهت راه اندازی وتشکیل یک پایگاه مقاومت بسیج کارگری جدید زیر نظر حوزه بسیج...
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان,سرهنگ حسینی جانشین جدید سپاه قدس گیلان در امور اقشار و روسای سازمان های بسیج کارگری، بسیج...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان