1
2
3
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر ،مسئول واعضای هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگران...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ در ایام ا... دهه مبارک فجر ،پایگاه 22 بهمن شهر صنعتی رشت در صبح روز سه شنبه1399/11/21...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ هم زمان با سراسر کشوررزمایش خودحفاظتی ازکارخانجات شهرستان آستانه اشرفیه توسط حوزه...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان