1
2
3
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ مسئول این سازمان ،سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری"،مدیرکل سازمان صنعت،معدن وتجارت...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛صبحگاه مشترکی بین کارگران بسیجی کارخانجات شهرستان رشت باحضورسرهنگ پاسدار"کیاعاشوری"جانشین فرمانده...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛صبحگاه مشترکی بین کارگران بسیجی کارخانجات شهرستان رشت باحضورسرهنگ پاسدار"کیاعاشوری"جانشین فرمانده...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

آخرین اخبار