1
2
3
به گزارش سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛فریضه نماز جماعت با رعایت پروتکل بهداشتی درشرکت سبحان داروشهرصنعتی شهرستان رشت در روز شنبه 1400/7...
به گزارش سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛ روز چهارشنبه 1400/3/2امام جمعه به همراه مسئول بسیج کارگری و تعدادی دیگرازمسولین شهرستان رودسراز...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛جلسه فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان فومن با بسیج کارگری ومسئولین اداره بهزیستی این شهردر...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان