1
2
3

اقای ایزدی دبیر محترم خانه کارگراستان گیلان درمصاحبه با خبرنگار بسج دراستانه هفته کارگر،ضمن تشکرازمقام معظم رهبری به جهت نام گذاری سال 96 به...

اقای دکتر عباسی نماینده محترم مجلس و ریس مجمع نمایندگان استان گیلان،دراستانه هفته کارگر وروزبسیج کارگری درمصاحبه باخبرنگار بسیج،به نقش بسیج کارگری...

اقای مهندس دلخوش نماینده محترم مجلس وعضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال خبرنگار بسیج ،مبنی براینکه مهمترین مشکل رکود استان...

مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان