1
2
3
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ جمعی از بسیجیان کارگر شهرستان رشت در روز جمعه 198.11.18 در نمازعبادی ـ سیاسی جمعه...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ نشست بصیرتی انقلاب اسلامی وانتخابات مجلس شورای اسلامی در روز شنبه 1398/11/19باحضور...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ جمعی از مسئولین سپاه از جمله سرهنگ دوم پاسدار "حبیب آذرگشب" به نمایندگی از سازمان...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

آخرین اخبار