1
2
3

 کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی در سالن همایش اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور برادران و خواهران برگزار گردد و استاد حاق آقا روستا...

در سومین روز از هفته کارگر افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارگری نیروگاه بادی منجیل انجام گردید با افتتاح بسیج و جلسه ای با کارگران صنعت آن شهرستان حول...

 در موضوع اقتصاد آن چیزی مهم و اصل است مسئله تولید داخلی -ایجاد اشتغال - رونق کسب و کار و گذر از رکود حاکم بر گشور است . اقتصاد مقاومتی چند سالی...

مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان