1
2
3
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان‌یادواره شهدای کارگری شهرستان رودباردر صبح روزچهارشنبه۱۳۹۹/۰۷/۰۲درکارخانه سیمان...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه قدس گیلان؛ صبح روز پنجشنبه 1399/06/20 جناب آقای بهروزی فر نماینده محترم شهرستان فومن و هیئت...
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه قدس گیلان، مسئول این سازمان به همراه جمعی از همکاران خود صبح روز چهارشنبه 1399‌/06/19 از سازمان...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان